Regisztráció Bejelentkezés Még nem regisztrált?
Tegye meg most!

Használati feltételek

1. Előzetes megjegyzés

A SZAKILICIT.HU egy internetes portál, ami kézműipari és szolgáltatások közvetítésével foglakozik egy licitáláshoz hasonló eljárás útján. Az oldalt az Szakilicit Kft. üzemelteti, amit megrendelők és szolgáltatók egyaránt használhatnak. A használat részletes feltételeit a következő használati feltételek tartalmazza.

2. Fogalom meghatározás

A következő kifejezéseket az használati feltételek többször tartalmazza, ezért a pontos érthetőség miatt itt definiáljuk.

Ajánlat kérés:
Minden cégünk által lebonyolított folyamat egy munka vagy szolgáltatás közvetítéséhez. Egy ajánlat kérés akkor kezdődik, ha létrehoz és nyilvánossá tesz egy munkát, valamint akkor végződik, ha lejár a kiválasztott idő vagy az idő lejárta előtt visszavonják vagy töröljük, ill. a megrendelő megbíz egy szolgáltatót.

Felhasználó:
Minden természetes vagy jogi személy, aki az oldalt használja bejelentkezéstől és regisztrációtól függetlenül.

Tag:
Minden felhasználó, aki regisztrálta magát az oldalon.

Megrendelő:
Az a tag, aki az oldalon ajánlat kérést kezdeményez.

Licitáló:
Az a tag, aki egy vagy több ajánlatot adott le egy folyamatban lévő ajánlat kérésekre.

Szolgáltató:
Az a Licitáló akit a megrendelő kiválasztott a megbízás kivitelezésére.

Kredit:
A megrendelő elérhetőségeinek kikérésére használható egyenleg.

Használati költségek:
A használatért cégünk által meghatározott jutalék összeg.

3. Felhasználási terület

3.1
Ez a használati feltételek az oldal használatával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Regisztráláskor egy használati szerződés jön létre, amit ez a használati feltételek határoz meg. Az ajánlat kéréseken való részvételhez regisztrálni kell, ami magában foglalja a használati feltételek elfogadását. A mindenkor aktuális használati feltételek az oldalunk alján egy linken keresztül érhető el. Változtatás jogát fenntartjuk.

4. Általános rendelkezések a használattal kapcsolatban

4.1
Az oldal használatakor a felhasználónak kötelessége a használati feltételeket betartania. Ez különösen igaz az ajánlat kérés típusára, tartalmára és leírására nézve valamit a fórum hozzászólásokra és értékelésekre.

4.2
Felhívjuk a figyelmét a feketemunka visszaszorítására irányuló törvények betartására. Olyan ajánlat kérést, ami megsértik ezeket a szabályokat vagy egyéb törvényi határozatokat indítani az oldalon tilos.

4.3
Továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások díjai törvényileg rögzítve vannak (pl.: mérnöki óradíj) ezért azok nem képeznek tárgyalási alapot. Az oldal tagjainak kötelező ezen rendeletek vizsgálata és betartása.

4.4
Egy ajánlat kérésen való részvétel idején (mint megrendelő vagy szolgáltató) a regisztráláskor megadott e-mail címet minimum naponta egyszer ellenőrizni kell, hogy érkezett e új üzenet.

5. Használati szerződés

5.1
A használati szerződés tárgya közvetítési szolgáltatás meghatározott díj (lásd: Költségek) ellenében a jelen használati feltételek keretében. A közvetítési szolgáltatás tartalmazza az oldal használatát munkák keresésére valamit az ajánlat kérés befejezésénél a mindenkori résztvevők kapcsolatadatinak átadását.

5.2
Az oldalon való böngészés ingyenes. További funkciók használatához valamit ajánlat kéréseken való részvéthez regisztrálni kell.

5.3
Cégünk az oldalt olyan formában és funkciókkal bocsájtja rendelkezésre, amik éppen elérhetőek. Funkciók elkészítése vagy bizonyos funkciók megtartása nem igényelhető. Cégünk jogosult bizonyos funkciók szüneteltetésre vagy teljes eltávolítására, új funkciók hozzáadására valamit hogy bizonyos funkciók elérését feltételekhez kösse.

5.4
Cégünk egy technikai platformot üzemeltet munkák közvetítéséhez. Ez alatt se a megrendelő se a szolgáltató nevében nem jár el. Ezért az oldalon létrejövő üzletekben, se mint szerződő partner, se mint képviselő, se mint teljesítési segéd és semmilyen más módon nem része a létrejövő szerződésnek. A szerződő felek egyedül a megrendelő és a szolgáltató lesznek. Kérdéseket a munkával kapcsolatban pl.: fizetési megegyezés, időpont egyeztetés vagy garanciális megállapodásokkal kapcsoltban a másik fél felé kell irányítani. A munka teljesítése is kizárólag a megrendelő és a szolgáltató közt zajlik. A szerződő felek között felmerülő viszályok egyeztetésében cégünk nem jár el.

5.5
A használati szerződés felmondásának ideje mindkét fél részéről egy hét. Cégünknek jogában áll tagokat letiltani valamit a felmondási idő alatt a tag álltál indított ajánlat kérést vagy leadott licitet és fórum hozzászólásokat törölni. Ezen jogok gyakorlásánál semmiféle kártérítési igény nem érvényesíthető cégünk ellen.

6. Regisztráció

6.1
A regisztrálni csak korlátlanul cselekvőképes nagykorú természetes személyeknek szabad. Jogi személy regisztrálását csak erre meghatalmazott természetes személy végezheti el.

6.2
A regisztrálásnál az adatokat teljes körűen és az valóságnak megfelelően kell megadni. A regisztráció után különös tekintettel a címre és az elérhetőségi adatokra aktualizálni kell változás esetén. E kötelezettség ellenére cégünk semmiféle felelősséget nem vállal más felhasználok által megadott adatokra, minősítésekre és referenciákra. Ezért minden ajánlat kérésen résztvevő személy köteles a számára fontos adatokat frissíteni.

6.3
A regisztrációkor választott azonosító nem sértheti a hatályos törvényeket vagy mások jogait. Az azonosítóját és a jelszavát köteles titokban tartani.

6.4
A többszörös regisztráció természetes és jogi személyeknek is tilos.

6.5
A regisztráció más személyre nem ruházható át.

6.6
Szolgáltatók, akik üzletszerűen használjak az oldalt kötelesek a regisztráció után e-mailben, faxon vagy postán cégbírósági végzésük vagy vállalkozói igazolványuk másolatát cégünknek eljuttatni. A megküldött okmányok ellenőrzési célt szolgálnak. Ezeket egyben juttassa el részünkre. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben ezeknek nem tesz eleget regisztrációját felfüggesztjük vagy töröljük.

7. Általános rendelkezések egy ajánlat kérés lebonyolítására

7.1
Az oldalon elhelyezett munkákat az ajánlat kérés ideje alatt nem szabad kiadni más módon. Ha mégis más módon kívánja kiadni, akkor előtte az ajánlat kérést törölni kell. A törlés részletei és következményei a használati feltételek 11-es pontjában találhatóak.

7.2
Ajánlat leadása egy ajánlat kérésre kizárólag az oldalon keresztüli licitálással történhet. Ha a megrendelőnek a fórumon keresztül vagy az oldalunkon kívül ad valaki ajánlatot a megrendelőnek kötelessége kérni, hogy az oldalon való licittel adják le az ajánlatot. Továbbá egy az oldalon kezdeményezett munkakiadás csak annak adható ki, aki az oldalon ajánlatot tett rá. A felhasználók kötelezik magukat, hogy ezt sértő cselekedet esetén egy általányosított kártérítést fizetnek. Továbbá cégünk fenntartja a jogot, hogy az ebből adódó kezelési költségeket kiszámlázza a szabályokat megsértő fél részére.

7.3
Az ajánlatokat bruttó összegként kell megadni.

7.4
Külső oldalra való hivatkozást megadni elérhetőségi adatok egyeztetésére a megrendelő és a szolgáltató között egy ajánlat kérésre szigorúan tilos. Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlat leadása valamit munka kiadása csak az oldalon keresztül történhet. (lásd: 7.2 és 9.3)

7.5
Az ajánlat kérés végeztével a megrendelő és a szolgáltató kapcsoltba kell lépjen egymással. Amennyiben ez nem jön létre ezért cégünk nem tehető felelőssé.

7.6
Az ajánlat kérésen való részvétellel kötelezik magukat a felek a használati költségek megfizetésére a költségtáblázat alapján.

8. Ajánlat kérés kezdeményezése és tartalma / Tiltott ajánlat kérések

8.1
Egy ajánlat kérés kezdeményezésével a megrendelő kijelenti, hogy a munkát az oldalon keresztül kívánja kiadni, annak a licitálónak, akit kiválaszt a munka kivitelezésére. Ez a kijelentés érvényét veszti amennyiben a megrendelő az ajánlat kérés ideje alatt visszavonja (törli) az ajánlat kérést vagy a választási jogával (lásd 12. pont) élve a más licitálót választ a munka kivitelezésére.

8.2
A megrendelőnek kötelessége az ajánlat kérés létrehozásánál minél pontosabban és részletesebben leírni az elvégezendő munkát, hogy ezzel megkönnyítse a szolgáltatónak a költségszámítást. Minden ármegadás a munka egészére kell, hogy vonatkozzon. A licitálónak kötelessége megvizsgálni a munkavégzés lényeges körülményeit és csak ez alapján elvégzett kalkuláció után leadni az ajánlatot.

8.3
Tilos olyan ajánlat kérést indítani, ami érvényes törvényt vagy harmadik személy jogait, valamit a használati feltételeket sérti. Valamit fenntartjuk a jogot, hogy minden olyan ajánlat kérést töröljünk, aminek az ára forgalomfüggő jutalékkén kerül meghatározásra.

9. Fórum

9.1
Minden ajánlat kéréshez rendelkezésre áll egy külön fórum. Ez a megrendelő és a licitáló közti kommunikáció megkönnyítésére szolgál a munka részleteinek egyeztetésére. Itt van lehetőség kérdések feltételére, amire a megrendelő majd válaszolni tud.

9.2
A fórumot minden tag megnézheti. Ezzel elkerülhető, hogy a megrendelő többször ugyanarra a kérdésre válaszoljon. A megrendelőnek kötelessége a munkával kapcsolatos kérdésekre legjobb tudása szerint teljes körű és pontos választ adni.

9.3
Újra felhívjuk a figyelmet hogy ajánlat leadása a fórumban tilos. Továbbá bármiféle ármegadás, elérhetőségi adatok valamit reklámszövegek elhelyezése a fórumban tilos.

10. Általános rendelkezések ajánlat leadására

10.1
Ajánlatot egy az oldalon elhelyezett ajánlat kérésre csak az oldalon keresztül lehet leadni. Minden tag kötelezi magát, hogy a megrendelőnek nem ad le ajánlatot az oldalon kívül.

10.2
Ajánlatként mindig azt az összeget kell megadni, amit az ajánlattevő a munka elvégzése után kiszámláz a megrendelőnek, tehát az ár a munka teljes egészére kell, vonatkozzon és bruttó összegként kell megadni. Tilos kisebb ajánlatot leadni azzal a céllal, hogy a használati költségeket csökkentse valamit négyzetméterár megadása az ár csökkentése céljából. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen magatartás csalásnak minősül és jogi következményekkel valamit kitiltással járhat.

10.3
Egy ajánlat leadása az ajánlat kérés lejárta után 30 napig kötelezi az ajánlattevőt. Az ajánlattevő kötelezi magát, hogy az ajánlat kérés vége után négy hétig még ugyanazon az áron végzi el a munkát, ami az ajánlatában szerepel.

11. Ajánlat kérés vagy ajánlat törlése az ajánlat kérés lejárta előtt

11.1
Ajánlat kérést törölni lehet, amíg az nem járt le.

11.2
A Polgári Törvénykönyv a szerződés létrejöttéről szóló, 211. § értelmében, aki szerződés kötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad. A törvény értelmében tehát, az a szolgáltató, aki a szakilicit.hu oldalon ajánlatot tesz, az a licittől a későbbiekben nem állhat el, az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges.

11.3
A törléssel a felrakott munka nem felrakottnak minősül. Akkor is így van ez, ha már adtak le a munkára ajánlatokat. Minden szolgáltató kijelenti a használati feltételek elfogadásával a regisztráláskor, hogy a megrendelő visszavonási joggal élhet. Továbbá minden tag eltekint mindenféle költségek és kártérítési igényétől követelésétől függetlenül attól, hogy ki felé.

11.4
Amennyiben a megrendelő él ezzel a jogával a kötött szerződés közös megegyezéssel megszűnik.

12. Megbízás / Választási jog

12.1
A megrendelőnek lehetősége van az ajánlat kérés teljes ideje alatt választani szolgáltatót. A kiválasztott szolgáltató választás végleges, nem vonható vissza.

13. Értékelési rendszer

13.1
Az ajánlat kérés végeztével lehetőségük van a feleknek partnereik értékelésére. Ennek célja egy kifejező és találó profil elkészítése a tagok megbízhatóságáról és teljesítményéről.

13.2
Ennek létrejöttének érdekében minden tag köteles az igazságnak megfelelően értékelni. Minden helytelen, sértő vagy nem igaz kijelentést kérjük mellőzön, ami ez esetben az értékelés vagy akár a regisztráció törlésével járhat.

14. Használati költségek

14.1
Az oldal használatáért cégünk használati költséget számláz ki, amiket a költségtáblázat tartalmaz. Az a tag, aki az oldal költségekhez kötött funkciót használja köteles ezeket megfizetni. Egy sikeresen létrejött megbízás esetén ezeket a költségeket a szolgáltató viseli.

14.2
A licitálónak lehetősége van a megrendelő elérhetőségi adatainak kérésére. Ennek díja 1 kredit. A kikérés használatához előzőleg fel kell töltenie kredit egyenlegét. A mindenkor érvényes kredit árat a díjtáblázat tartalmazza.

14.3
A tagoknak lehetőségük van referencia képek elhelyezésest kérni a profil oldalukon. Az elhelyezés díját az díjtáblázat tartalmazza.

14.4
A számlákat postai úton küldjük. Kredit felötlés esetén először egy proforma számlát bocsájtunk ki melyet emailben küldünk, majd az összeg beérkezése után postázzuk a számlát. A számlákat minden hét hétfőjén küldjük az előző heti sikeres megbízások jutalékairól. A számla érvényességét valamit a teljesítési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a szolgáltató időben hozzájutott e a részére kiállított számlához.

14.5
A használati díj az ellenszolgáltatása az oldal fizetős szolgáltatásinak a használatáért. Ami az ajánlat kérés lebonyolításában és a mindenkori felek kapcsolatadatainak kölcsönös átadásából áll. Összefüggés az oldalon keresztül megkapott munka teljesítésével nincsen. Tehát a használati díj az esetben is fennáll, ha a munka teljesítése nem jön léte valamit később a felek felbontják egymással a szerződést.

14.6
A költségeket a számla kézhezvétele után, amennyiben a számlán nem áll más azonnal fizetendő. Ami minden levonás nélkül cégünk számlájára átutalandó. Amennyiben fizetési felszólítást kell küldenünk nemfizetés miatt a felmerülő költségeket a másik félnek meg kell térítenie.

14.7
A tagok kötelezik magunkat, hogy semmilyen módon nem próbálják kikerülni az oldal használatáért felmerülő költségeket. A felhasználók kötelezik magukat, hogy ezt sértő cselekedet esetén egy általányosított kártérítést fizetnek. Továbbá cégünk fenntartja a jogot, hogy az ebből adódó kezelési költségeket kiszámlázza a szabályokat megsértő fél részére, valamit fenntartjuk a jogot egy nagyobb kártérítési igény beadására.

15. Tartalmi felelősség

15.1
Az oldalon található ajánlat kéréseket, fórumbejegyzéseket és értékeléseket a mindenkori felhasználó készíti el. Ezért ezek idegen tartalomnak minősülnek. Ezekért a tartalmakért a mindenkori szerző tartozik teljes felelősséggel.

15.2
Cégünk az oldal technikai vagy egyéb okok miatti szüneteltetéséből vagy karbantartási munkálatokból fakadó károkért nem tehető felelőssé.

16. Vétségek / Szankciók / Mentesítés

16.1
Cégünk fenntartja a jogot hogy a használati feltételek elleni vétségek esetén ajánlat kéréseket, értékeléseket vagy egyéb tartalmakat megelőző figyelmeztetés vagy indoklás nélkül töröljön, felhasználókat átmenetileg vagy véglegesen kitiltson, vagy egyéni mérlegeléssel úgy járjon el, hogy a szabálysértés megszűnjön. Súlyos szabálysértésnek a következők minősülnek:
- ha a felhasználó akarattal hamis adatokat ad meg
- oldalra kirakott munkákat más úton próbál kiadni
- látszat ajánlatot ad le
- a fórumban sértő nem tárgyilagos értékelést ad le
- vagy egyéb módon tett kijelentések vagy cselekedetek, ami károsak az oldalra nézve

16.2
Kitiltott felhasználóknak a használat és az újbóli regisztráció tilos!

16.3
Cégünk nem tehető felelőssé a felhasználó által, ha harmadik személy jogait megsérti vagy egyéb módon érvényesítenek ellene kártérítést.

17. Adatvédelem

17.1
Az ajánlat kérések lebonyolításához szükséges hogy a tagok személyes adatait tároljuk és feldolgozzuk. Cégünk biztosítja az adatok bizalmas kezelését az adatvédelmi törvények betartása mellett. Az oldal használatával a felhasználó beleegyezik az adatai tárolásába és feldolgozásába.

17.2
Az azonosításra megküldött személyes és céges okmányok másolatát cégünk nem tárolja. Ellenőrzés után, de legkésőbb a beérkezéstől számított hét napon belül megsemmisítjük.

17.2
Kérésre az adatait töröljük amennyiben nem szükségesek az ajánlat kérések lebonyolításához vagy a használati díjak kiszámlázásához. Felhívjuk a figyelmet hogy adatok törlése esetén részben vagy teljesen az oldal használata nem lehetséges.

17.3
A Szakilicit Kft., mint a szakilicit.hu tulajdonosa kijelenti, hogy a szakilicit.hu szolgáltatáson keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. A Szakilicit Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek és ügyfeleinek bizalmas információit; a tudomására jutó, az ügyfeleire vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel; azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez és fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Ezen kimutatások végeredménye csak olyan formában tehető közzé, illetve hozható harmadik személyek tudomására, amely egyedi azonosításra nem alkalmas. A Szakilicit Kft. az ügyfélre vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni. A szakilict.hu elérése zártkörű. Kizárólag szerződött ügyfeleink felhasználói léphetnek be megbízható azonosítás segítségével.

18. Kommunikáció

18.1
Minden a használatra vonatkozó nyilatkozatokat írásban vagy e-mail formájában kell leadni. Cégünk elérhetőségi adatait az impresszumban találja meg. A felhasználó elérhetőségének azok az adatok számítanak, amik a profilnál törzsadatként lettek megadva. Cégünk által a felhasználónak küldött nyilatkozatai e-mailben vagy faxon azonnal érvénybe lépnek a postai úton küldött nyilatkozatok az elküldéstől számított két nap után lépnek érvénybe kivéve, ha a felhasználó igazolja, hogy később kapta meg.

18.2
Amennyiben cégünk és a felhasználó között zajló kommunikáció e-mail formájában történik, a felhasználó elfogadja, hogy ezek azonnal érvénybe lépnek.

18.4
Felhívjuk a figyelmét hogy az interneten kódolatlanul elküldött e-mail bizalmassága nem biztosított.

19. Visszavonási jog

19.1
Amennyiben ez a felhasználási szerződés nem összeegyeztethető az ipari vagy egyéni tevékenységével írásos formában indoklás nélkül felmondhatja két hetes határidővel. Ez a visszavonási jog kizárólag az oldal használati szerződésére vonatkozik, és nem vonatkozik azon szerződésekre, amit az oldalon keresztül jöttek létre Önnel.

19.2
A visszavonási jog megszűnik, ha a felhasználó felmondási idő alatt használja az oldal csak regisztrált tagok által elérhető funkcióit.

20. Záró határozatok

20.1
Az időpontok számításához és betartásához a közép európai időt használjuk UTC + 1 (CET: Közép Európai Idő) illetve nyári időszámítás esetén UTC +2 (CEST: Közép Európai Nyári Idő)

20.2
A kölcsönös teljesítések helyét Pécset választjuk.

20.3
A használati feltételek a regisztráláskor érvényes változata képzi a részét a felhasználó és a cégünk közötti szerződésnek. Cégünk jogosult a használati feltételeket indoklás nélkül megváltoztatni. A változásról a tagokat e-mailben értesítjük.

20.4
A megváltozott feltételek azok számára, akik a változások előtt regisztráltak két héttel az értesítés után lépnek érvénybe kivéve, ha a felhasználó előbb nem jelzi egyetértését. Egyetértésnek minősül, ha a felhasználó új ajánlat kérést kezdeményez vagy lead egy ajánlatot. Fellebbezéssel élhet a határidő alatt azzal, hogy törli a regisztrációját. Amennyiben ez idő alatt nem törli, a regisztrációját az új használati feltételeket elfogadottnak tekintjük. Változások esetén erre a fellebbezési módra külön felhívjuk a figyelmet